doświadczenie

Od 20 lat prowadzę autorskie warsztaty i treningi psychologiczne oraz pomagam indywidualnie jako psychoterapeuta i coach.

Jestem psychologiem zdrowia oraz socjologiem organizacji i zarządzania. Ukończyłem renomowane szkoły psychoterapii, socjoterapii, psychologicznego treningu grupowego, coachingu i systemowych ustawień organizacyjnych. Posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikat International Coaching Community.

Jestem założycielem i szefem Instytutu Edukacji Społecznej. Współtworzyłem i zarządzałem organizacjami o charakterze think-tankowym, szkoleniowym i federacyjnym, m.in. Polish Governance Institute, Coaching for Health, Dolnośląską Radą ds. Młodzieży. Byłem członkiem rządowych zespołów eksperckich, doradzając Szefowi Doradców Strategicznych Premiera RP oraz Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej. Pracowałem również dla takich instytucji jak NFZ i PFRON jako doradca prezesa zarządu.