polityka prywatności

Szanujemy prawo do prywatności użytkowników strony paweldebek.pl, dlatego stosujemy poniższe zasady polityki prywatności.

Kim jesteśmy

Adres tej strony internetowej to: https://www.paweldebek.pl. Jej właścicielem jest firma Paweł Dębek z siedzibą we Wrocławiu.

Dane osobowe

W trakcie korzystania ze strony www.paweldebek.pl może pojawić się sytuacja, gdy użytkownik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych, np. w celu rejestracji w serwisie lub zapisania się do wysyłanych e-mailem powiadomień. Strona paweldebek.pl nie udostępnia tych danych osobom trzecim ani firmom zewnętrznym. Rejestracja ani inne formy podawania danych osobowych nie są obowiązkowe, niemniej rezygnacja z rejestracji w serwisie może wiązać się z ograniczeniem w dostępie do niektórych jego funkcji i treści.

Jakie dane osobowe zbieramy i w jakim celu

Lista mailingowa

Można się zapisać na powiadomienia e-mailem o nowych artykułach, funkcjach strony paweldebek.pl a także wydarzeniach, warsztatach i projektach. Dane podane podczas zapisywania się do powiadomień przechowywane są przez serwis Mailchimp a jego polityka prywatności dostępna jest tutaj.

Formularze kontaktowe

Wysłanie do nas maila jest możliwe dzięki Google Forms. Google Forms nie śledzi odwiedzających, nie wysyła danych na inne serwery, nie korzysta z cookies.

Ciasteczka (cookies)

Cookies ułatwiają korzystanie z serwisu. Żadne z nich nie stwarza zagrożeń dla użytkowników, a służy tylko wygodzie gości oraz ulepszaniu strony. Jeśli jednak tego nie akceptujesz, możesz wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

Analiza statystyk

Do celów statystycznych dane o osobach odwiedzających są przetwarzane przez Google Analytics. Google Analytycs przechowuje informacje o odwiedzanych podstronach na www.ies.org.pl bezterminowo, polityka prywatności Google Analytics dostępna jest tutaj.

Platformy społecznościowe

Stosujemy wtyczkę do udostępniania opublikowanych treści poprzez media społecznościowe (Facebook, LinkedIn, Twitter).

Jak długo przechowujemy twoje dane i jakie masz prawa do swoich danych

Strona paweldebek.pl nie przechowuje danych.

Z kim dzielimy się danymi

Dostęp do danych podawanych na stronie paweldebek.pl ma firma hostująca naszą stronę internetowa hekko.pl, który swoją politykę prywatności opisuje tutaj. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Gdzie przesyłamy dane

Strona paweldebek.pl nie przesyła nigdzie danych.

Informacje dodatkowe

Jak chronimy Twoje dane?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, chroniąc dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Jakie mamy obowiązujące procedury w przypadku naruszenia prywatności danych

W przypadku naruszenia poufności danych osoby, których prywatność może być zagrożona, zostaną o tym fakcie poinformowane.

Od jakich stron trzecich otrzymujemy dane

Nie otrzymujemy danych osobowych od stron trzecich.

Jakie automatyczne podejmowanie decyzji i/lub tworzenie profili przeprowadzamy z użyciem danych użytkownika

Nie korzystamy z mechanizmów tworzących i przetwarzających profile użytkownika na podstawie danych osobowych.

Polityka Prywatności obejmuje wszystkich gości odwiedzających stronę paweldebek.pl.