psychoterapia

Zapraszam do pracy nad zmianą ku bardziej zdrowemu, bardziej pełnemu i przyjemniejszemu życiu oraz satysfakcjonującemu rozwojowi. Prowadzę indywidualną pomoc psychologiczną w sytuacjach związanych z:

  • długotrwałym gorszym nastrojem, trudnymi emocjami, agresywnymi myślami, depresyjnymi stanami
  • brakiem celu i poczucia sensu, utratą kontroli i wpływu na swoje życie i działania
  • kryzysem w bliskich i rodzinnych relacjach, uczuciem osamotnienia i zagubienia
  • dużym stresem, ciągłym napięciem, poczuciem przeciążenia i wyczerpania
  • zniechęceniem do pracy, spadkiem motywacji do działania, wypaleniem zawodowym
  • niepewnością i obawami, związanymi z nowymi wyzwaniami lub przed podjęciem ważnej decyzji
  • nieprzyjemnymi relacjami, mobbingiem, konfliktem
  • objawami psychosomatycznymi, utratą zdrowia i sprawności
  • zmianą stylu życia, potrzebą poszukania impulsu do rozwoju, odblokowania twórczego i intelektualnego potencjału.

Od ponad 20 lat prowadzę autorskie warsztaty i treningi psychologiczne oraz pomagam indywidualnie jako psychoterapeuta i coach. Pracuję w oparciu o nurt gestalt, myślenie psychoanalityczne i rozumienie systemowe. Jestem psychologiem, ukończyłem renomowane szkoły psychoterapii, socjoterapii, psychologicznego treningu grupowego, coachingu i systemowych ustawień organizacyjnych. Posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikat International Coaching Community. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji i szkoleniu.

Psychoterapię prowadzę w gabinecie we Wrocławiu. Dla umówienia sesji, proszę o kontakt:

kontakt@paweldebek.pl