warsztat zdrowych organizacji

 

Zdrowie psychiczne to zdolność do miłości i do pracy.

Sigmunt Freud

 

Warto wziąć udział w warsztacie zdrowych organizacji, gdy na swojej drodze zawodowej stajesz w obliczu wyzwania, szansy lub kryzysu i potrzebujesz lepiej zrozumieć, co się dzieje, uporządkować w głowie przestrzeń zawodową, zyskać impuls do zmiany i podjąć decyzję, co do kierunku działań, a w efekcie – pracować bardziej zdrowo i twórczo. To dobra przestrzeń do refleksji, inspiracji i decyzji w kwestiach zawodowych, biznesowych i organizacyjnych.

 Na przykład wtedy, gdy:

    • stoisz przed ważną zawodową decyzją, rozważasz kolejny krok w swojej karierze, potrzebujesz więcej informacji i więcej jasności co do swojego miejsca zawodowego, przygotowujesz się do objęcia nowego stanowiska lub wdrażasz się w nowe obowiązki, jesteś na etapie zakładania własnej firmy lub przygotowujesz się do tego, opracowujesz nową strategię, nowe rozwiązania, planujesz powołać do życia nową organizację, produkt czy projekt
    • przeżywasz długotrwale trudne emocje w związku ze swoją pracą: napięcie, złość, stres, niepokój, doskwiera ci permanentne poczucie przeciążenia i wyczerpania, zniechęcenie do pracy, odczuwasz spadek motywacji do działania, masz objawy syndromu wypalenia zawodowego, jesteś w długotrwałym konflikcie, trudnej zawodowej relacji, interpersonalnym uwikłaniu, zmagasz się z trudnościami we współpracy z klientem, partnerem biznesowym lub inną organizacją
    • chcesz lepiej zrozumieć, co dzieje się w kierowanej przez ciebie organizacji, projekcie lub zespole, mierzysz się z kryzysem, jesteś w procesie zmiany, potrzebujesz zobaczyć, co nie działa, zajrzeć w ciemniejszą stronę swojej firmy, dotrzeć do rzeczy, które umykają twojej uwadze, przyjrzeć się nieuświadomionej części swojej organizacji i pracy. 

Ten wyjątkowy warsztat psychologiczny tworzony jest w oparciu o osobiste doświadczenia jego uczestników. Udział w nim zakłada decyzję o własnej pracy indywidualnej, związanej z problemem w sferze zawodowej i organizacyjnej oraz o zaangażowaniu się w prace innych osób. Dzięki bezpiecznej atmosferze i profesjonalnemu zastosowaniu narzędzi klinicznych warsztat daje możliwość realnego przepracowania trudności i uruchomienia dobrych rozwiązań. 

Ponad 20 lat pracy w roli doradcy, trenera i coacha nauczyło mnie, jak ważne jest sięganie po zewnętrzne wsparcie w sytuacjach, kiedy organizacja, jej zespół i liderzy stają w obliczu wyzwań, kryzysów i szans. W warsztacie zdrowych i twórczych organizacji łączę to doświadczenie z umiejętnościami pomocy psychologicznej, patrzenia systemowego na organizację i myślenia strategicznego. Osadzam je w najbardziej ciekawym podejściu – psychodynamicznej teorii organizacji, która rozwija się na styku klinicznych metod psychoterapeutycznych oraz teorii organizacji i zarządzania, a swoje ugruntowanie znajduje w takich nowoczesnych ideach jak turkusowe organizacje, organizacje uczące się, governance, antykruchość czy strategia błękitnego oceanu. Wyłania się z nich paradygmat myślenia o organizacjach jako o systemach, które podlegają własnej, odrębnej dynamice i procesom twórczego przystosowywania się – stąd zaś emanują na uczucia i zachowania członków zespołów. Praktyczną odpowiedzią na to odkrycie jest powstanie takich narzędzi rozwojowych jak coaching systemowy, gestalt w organizacjach, psychodynamiczne rozumienie procesów w organizacjach, systemowe ustawienia organizacyjne, fenomenologiczne przywództwo. Ten warsztat na tym właśnie jest zbudowany, a podstawową metodą, jaką go prowadzę jest psychodrama osadzona w kontekście teorii organizacji oraz praca na procesie grupy. Więcej o psychodynamicznej teorii organizacji i jej klinicznych narzędziach piszę tutaj. Pracujemy w małej grupie, żeby każdy mógł wziąć dla siebie wystarczająco dużo czasu, uważności i przestrzeni warsztatowej, a dzięki temu jest też intensywnie, emocjonalnie i doświadczeniowo, a przede wszystkim niezwykle inspirująco i rozwojowo.

To dobre miejsce dla przedsiębiorców, menadżerów oraz freelancerów i ekspertów – każdego, kto potrzebuje lepiej rozumieć system organizacyjny, w którym pracuje i znaleźć dla siebie dobre rozwiązanie biznesowe. Dzięki udziałowi w nim masz możliwość zyskać pełniejszy ogląd swojej przestrzeni zawodowej, działających w niej procesów i zaangażowanych interesariuszy oraz powiązań między nimi. To angażujące psychologicznie doświadczenie daje okazję do uruchomienia adaptacyjnych sposobów myślenia, zorientowanych na kreatywne rozwiązania problemów biznesowych i poszerzanie zakresu dostępnych wyborów i opcji decyzyjnych. Ten warsztat porządkuje w głowie sprawy zawodowe, daje więcej jasności do podjęcia decyzji oraz inspirację do dalszego rozwoju.

Od ponad 20 lat prowadzę autorskie warsztaty i treningi psychologiczne oraz zajmuję się profesjonalną pomocą psychologiczną jako psycholog – psychoterapeuta certyfikowany przez Ośrodek Edukacji Psychologicznej i coach International Coaching Community. Pracuję w oparciu o nurt gestalt, myślenie psychoanalityczne i rozumienie systemowe. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji i szkoleniu. Jestem psychologiem zdrowia oraz socjologiem organizacji i pracy, ukończyłem renomowane szkoły psychoterapii, socjoterapii, psychologicznego treningu grupowego, coachingu i systemowych ustawień organizacyjnych. Od roku 2001 kieruję Instytutem Edukacji Społecznej, którego jestem twórcą. W latach 2009 – 2018 byłem członkiem rządowych zespołów eksperckich, doradzając Szefowi Doradców Strategicznych Premiera RP oraz Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej. Pracowałem również dla takich instytucji jak NFZ i PFRON jako doradca prezesa zarządu.

Najbliższy otwarty warsztat zdrowych organizacji odbędzie się 8 czerwca 2024 roku we Wrocławiu w godzinach od 11.00 do 17.00, koszt udziału to 350 zł.

Pracuję również tą metodyką w trakcie warsztatów zamkniętych z zespołami menadżerów w organizacjach.

W kwestiach organizacyjnych zapraszam do kontaktu na:

kontakt@paweldebek.pl

Aby otrzymywać aktualne informacje o warsztatach zdrowych organizacji – kliknij tutaj i zostaw mi emaila.