warsztat zdrowych organizacji

 

Zdrowie psychiczne to zdolność do miłości i do pracy.

Sigmunt Freud

 

Warto wziąć udział w warsztacie zdrowych organizacji, gdy na swojej drodze zawodowej stajesz w obliczu wyzwania, szansy lub kryzysu i potrzebujesz lepiej zrozumieć, co się dzieje, uporządkować w swojej głowie przestrzeń zawodową, zyskać impuls do zmiany i podjąć decyzję, co do kierunku swoich działań, a w efekcie – pracować bardziej zdrowo i twórczo. Na przykład wtedy, gdy:

    • stoisz przed ważną zawodową decyzją, rozważasz kolejny krok w swojej karierze, przygotowujesz się do objęcia nowego stanowiska lub wdrażasz się w nowe obowiązki, jesteś w procesie zmiany w swojej firmie lub zespole, opracowujesz nową strategię, nowe rozwiązania, planujesz powołać do życia nową organizację, produkt lub projekt;
    • przeżywasz trudne emocje w związku ze swoją pracą: napięcie, złość, stres, niepokój, zmagasz się  z poczuciem przeciążenia i wyczerpania, zniechęceniem do pracy, spadkiem motywacji do działania, wypaleniem zawodowym, jesteś w długotrwałym konflikcie, trudnej zawodowej relacji, interpersonalnym uwikłaniu, zmagasz się z trudnościami we współpracy z klientem, partnerem lub inną organizacją;
    • kierujesz zespołem, projektem lub organizacją, która jest w sytuacji kryzysu, potrzebujesz więcej informacji i więcej jasności co do swojego miejsca zawodowego,  chcesz lepiej zrozumieć, co dzieje się w kierowanej przez ciebie organizacji, projekcie lub zespole.

Ten wyjątkowy warsztat psychologiczny tworzony jest w oparciu o osobiste doświadczenia jego uczestników. Udział w nim zakłada decyzję o własnej pracy indywidualnej, związanej z problemem w sferze zawodowej i organizacyjnej oraz o zaangażowaniu się w prace innych osób. 

Ponad 20 lat pracy w roli doradcy, trenera i coacha nauczyło mnie, jak ważne jest sięganie po zewnętrzne wsparcie w sytuacjach, kiedy organizacja, jej zespół i liderzy stają w obliczu wyzwań, kryzysów i szans. W warsztacie zdrowych i twórczych organizacji łączę to doświadczenie z umiejętnościami pomocy psychologicznej, patrzenia systemowego na organizację i myślenia strategicznego. Osadzam je w najbardziej ciekawym podejściu, które w ostatnich latach rozwija się na styku psychoterapii oraz teorii organizacji i zarządzania, a swoje ugruntowanie znajduje w takich nowoczesnych ideach jak turkusowe organizacje, organizacje uczące się, governance, antykruchość czy strategia błękitnego oceanu. Wyłania się z nich paradygmat myślenia o organizacjach jako o systemach, które podlegają własnej, odrębnej dynamice i procesom twórczego przystosowywania się. Praktyczną odpowiedzią na to odkrycie jest powstanie takich narzędzi rozwojowych jak coaching systemowy, gestalt w organizacjach, psychodynamiczne rozumienie procesów w organizacjach, systemowe ustawienia organizacyjne, fenomenologiczne badanie procesów organizacyjnych. Ten warsztat na tym właśnie jest zbudowany. To dobre miejsce dla przedsiębiorców, menadżerów oraz freelancerów i ekspertów – każdego kto potrzebuje lepiej rozumieć system organizacyjny, za który odpowiada i znaleźć dla siebie dobre rozwiązanie biznesowe.

Od ponad 20 lat prowadzę autorskie warsztaty i treningi psychologiczne oraz zajmuję się profesjonalną pomocą psychologiczną jako psycholog – psychoterapeuta certyfikowany przez Ośrodek Edukacji Psychologicznej i coach International Coaching Community. Pracuję w oparciu o nurt gestalt, myślenie psychoanalityczne i rozumienie systemowe. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji i szkoleniu. Jestem psychologiem zdrowia oraz socjologiem organizacji i zarządzania, ukończyłem renomowane szkoły psychoterapii, socjoterapii, psychologicznego treningu grupowego, coachingu i systemowych ustawień organizacyjnych. Od roku 2001 przez 15 lat współtworzyłem i zarządzałem organizacjami o charakterze think-tankowym, szkoleniowym i federacyjnym, m.in. Instytutem Edukacji Społecznej, Polish Governance Institute, Coaching for Health. W latach 2009 – 2018 byłem członkiem rządowych zespołów eksperckich, doradzając Szefowi Doradców Strategicznych Premiera RP oraz Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej. Pracowałem również dla takich instytucji jak NFZ i PFRON jako doradca prezesa zarządu.

Najbliższy warsztat zdrowych organizacji odbędzie się w Toruniu, 17 czerwca, w godzinach 10.00 – 15.00. Koszt udziału w warsztacie to 350 zł. Zapisy:

kontakt@paweldebek.pl

 

Aby otrzymywać aktualne informacje o warsztatach zdrowych organizacji – kliknij tutaj i zostaw emaila.